Algemene Ledenvergadering 2012

 In Nieuws

De Algemene Ledenvergadering 2012 zal op zaterdag 28 januari a.s. om 15.00 uur in Café Kostverloren te Amsterdam aanvangen. Hieronder vindt u de agenda:

I.       OPENING
II.      VASTSTELLING NOTULEN ALV 2011
III.     MEDEDELINGEN & ONTWIKKELINGEN INT. RS500 KLASSE
IV.      BESTUURSZAKEN & BENOEMING VOORZITTER
V.       FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2011 & BEGROTING 2012
VI.      TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2011
VII.     PLANNING ACTIVITEITEN 2012
VIII.   WVTTK
IX.      RONDVRAAG
X.       SLUITING

Recent Posts