Inschrijfformulier ONK 2018

 

De kosten voor deelname aan het Klassenkampioenschap RS500 2018 bedragen €90,- per boot. We vragen jullie dit bedrag zo snel mogelijk over te maken op rekeningnummer NL59 RABO 0110 7308 95.

Voor geldige deelname, dienen deelnemers lid te zijn van de klassenorganisatie.

 

 

* De Nederlandse RS500 Klasse bewaart en verwerkt gegevens uitsluitend voor noodzakelijke doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid.

Advertenties